make a website

SOM INFORMÁTICA

Reciclem informàtica

Reciclatge d'equips informàtics. Segons la llei, a Europa s'ha de reciclar, com a mínim, el 65% dels equips informàtics.
NOSALTRES RECICLEM, I TU RECICLES?
NOSALTRES SOM ECOLÒGICS I TU?

RECICLAR INFORMÀTICA PER MANTENIR EL MEDI AMBIENT.

Recicla l'informàtica, els recursos s'acaben i els residus informàtics contaminen.


"Aconseguir que es redueixi el consum passa per reeducar a l'usuari, que ara mateix amb prou feines es resisteix davant determinades polítiques de màrqueting".

Nosaltres reciclem els teus deixalles informàtics

  1. Reduir el consum d'aparells electrònics.- cada vegada es consumeixen més aparells i se substitueixen amb major celeritat per un altre nou. reduir el consum és una mesura preventiva, que intenta disminuir el nombre de tones de deixalles a reciclar.
  2. Reutilitzar el producte.- Donar el mateix és una de les possibilitat ONG especialitzades, sempre han d'assegurar el seu correcte funcionament.
  3. Reciclar. Quan el producte ja no funciona i no hi ha possibilitat de ser utilitzat per algú proper, s'ha d'optar pel reciclatge.

Els residus informàtics creixen de manera accelerada i el 90% d'ells acaba en un abocador, per la qual cosa és necessari millorar el seu reciclatge i adoptar mesures preventives.

¿Que faig amb l'ordinador vell? ¿Donar o reciclar?

Per què reciclar ordinadors?. La tendència actual estableix un major consum d'ordinadors que origina un increment vertiginós dels residus electrònics (e-waste), residus que, a més, contenen substàncies químiques tòxiques i metalls pesats que no poden ser eliminats de qualsevol forma donat el seu impacte mediambiental. Molts dispositius electrònics actuals contenen peces de plom, cadmi, crom o mer-curi. Els metalls constitueixen el nucli principal dels residus electrònics. Reutilitzar metalls permet estalviar el seu procés d'extracció, una de les fases més agressives amb el medi ambient dins de la producció d'aquest material. Per recuperar-los es necessita menys energia (10% menys, per exemple, en el cas del coure) i es generen menys deixalles.

Amb el temps agreujarà també els efectes de l'escalfament global.

Es tracta d'un problema ambiental que creix dia a dia, però només es recicla una desena part. No obstant això, l'actual tecnologia permet reciclar i reutilitzar el 90% d'aquests residus.

La toxicitat d'elements com aquest, el plom o el mercuri és responsable de problemes respiratoris i cancerígens, així com de deficiències en el sistema respiratori. De no adoptar les mesures adequades,

Campanya. Reciclatge d'Ordinadors

Nosaltres li oferim una nova forma de desfer d'aquests equips antics, donant-los perquè es puguin reciclar i que tornin a ser útils en aquells llocs en què realment poden ser necessaris.

Servei Social

En moltes llars no hi ha un ordinador, no perquè no ho vulguin, sinó perquè el minso sou que entra a casa seva no els arriba per a això, i si sortim d'Espanya, la qüestió és realment trist.

Reciclar

Arriba un dia en què no queda més remei que canviar d'ordinador. I llavors cal plantejar-se què fer amb el vell. Es pot portar al corresponent punt verd, però abans convé 'netejar bé' per dins.

Donar

Una altra magnífica opció és donar-lo a una organització, ONG o similar que es dediquen a reciclar el material per apropar la informàtica als més necessitats.

Mobirise

El compte enrere a començat

El final està molt a prop

COMPARTEIX SI VOLS RECICLAR!

Direcció

C/Selva 37
Barcelona

Contacte

Email: info@som-informatica.org
Tel: +902 87 62 18
Contacte